چرم مصنوعی

انواع چرم طبیعی - تعمیر مبل چرمی : مبل چرمه

یادآور میگردد چرم مصنوعی با توجه به ارزانتر بودن آن نسبت به چرم طبیعی که تفاوت قیمت فاحشی دارد با اینکه چرم مصنوعی به غیر از ظاهر آن هیج شباهتی چه از نظر کیفیت و چه از نظر خواص با چرم طبیعی ندارد (چونکه تماما از مواد مصنوعی و شیمیایی فراوری می‌گردد) حد اقل در طول 30 سال گذشته رفته رفته جای خود را در بازار هر روز بیش از پیش باز کرده و رویه بخش عظیمی از محصولات چرمی مانند کفش، کیف، کمربند، مبل و غیره را بخود اختصاص داده و بزرگترین دلیل این استقبال توان خرید بخش عمده ای از مصرف کنندگان است که از بنیه مالی بالایی برخوردار نیستند.
به هر حال با توجه به استقبالی که از طرف مصرف کنندگان محترم در زمینه چرم مصنوعی در این سی و اندی سال وجود دارد ما را بر آن داشته تا اقدام به واردات و پخش محصولات  خارجی و حتی داخلی که دست کمی هم از محصولات خارجی ندارند نموده و تقاضاها و سفارشات مشتریان گرامی را پاسخگو بوده و هستیم. البته در رابطه با چرم مصنوعی هم تولیدات برای مصارف مختلف منفاوت بوده مثلا چرمی که برای کفش تولید شده برای مصرف مبل مناسب نیست لدا بدیهیست که هر چرمی از ابتدا برای مصرف خاصی نولید میگردد.